Helena, riđokosa lepotica, koja je ujedinila Srbiju i region, POBEDILA JE TEŠKU BOLEST