Auto delovi na rate, bez prenosa zarade, za zaposlene i penzionere, po najboljim cenama i uslovima kupovine.

Auto delovi na rate

auto delovi na rate

Zahtev za kredit možete podneti online, u dnu ove strane samo odaberite da li ste zaposleno lice ili penzioner. Zahtev možete podneti i preko telefona, 011/428-0-248 ili 069/60-789-0.

Nema kamate. Kamata je 0%.

Jedini trošak je održavanje u periodu otplate, i to 200 din/mesečno do 12 meseci, 250 din/mesečno za period od 18 i 24 meseca, i 290 din/mesečno za period otplate od 30 i 36 meseci.

Treba da ste:

  • Zaposleno lice – Starije od 22 godine, zaposleno u firmi koja postoji minimum 2 godine, da ste primili poslednjih 6 plata bez pauze, da imate ugovor za stalno ili ugovor koji je duži od trajanja odloženog plaćanja
  • Penzioner mlađi od 70 godina

Period otplate je od 3 do 36 meseci.
Rata se plaća jednom mesečno.
Minimalni iznos rate je 500 din, minimalni iznos za apliciranje je 7000 din.
Za iznos kredita do 70000 je dovoljna samo lična karta.
Za iznose preko 70000 dobićete formular za overu u firmi ako ste zaposleni, ili za overu u PIO fondu ako ste penzioner, ili po zahtevu banke.

Prevremena otplata je moguća u svakom trenutku.

Na kućnu adresu Vam stižu uplatnice svakog meseca za plaćanje rate, ali sa praznim poljem za iznos. Uvek možete uplatiti više, i tako skratiti period odloženog plaćanja.

Zaposlena lica treba da su starija od 22 godine, a penzioneri mlađi od 70 godina.

Za podnošenje zahteva za kredit, samo popunite obrazac u dnu strane.
Svu potrebnu dokumentaciju ćete dobiti na e-mail kad zahtev bude odobren.

Za podnošenje zahteva za kredit, samo popunite obrazac u dnu strane.
Svu potrebnu dokumentaciju ćete dobiti na e-mail kad zahtev bude odobren.

Za period otplate do 12 mesečnih rata plaća se mesečno održavanje od 200 dinara u vremenu trajanja otplate.
Za period otplate od 18 do 24 mesečne rate plaća se mesečno održavanje od 250 dinara u vremenu trajanja otplate.
U svakom trenutku imate mogućnost prevremene otplate, gde se ostatak održavanja otpisuje.
Kamata je 0%.

Podnesite zahtev za odloženo plaćanje auto delova i opreme odabirom zaposlenog ili penzionisanog lica